3-1-300x300 Ngày quốc tế thiếu nhi tại Trung tâm Ngoại ngữ E4Life - Đà Nẵng