HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BUỔI HỌC NGOÀI TRỜI CỦA LỚP TIẾNG ANH THIẾU NHI – TẠI CÔNG VIÊN 29/3 ĐÀ NẴNG

 

 


HỌC VIÊN E4LIFE VUI TẾT TRUNG THU 2017

 

 


HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP THIẾU NIÊN ĐI DÃ NGOẠI THỰC TẾ

 

 


HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH THIẾU NIÊN: TRẢI NGHIỆM, THỰC HÀNH TIẾNG ANH GIAO TIẾP TẠI PHỐ CỔ HỘI AN

 

 


BUỔI DÃ NGOẠI VUI VẺ CỦA CÁC BẠN LỚP TIẾNG ANH THIẾU NHI TẠI CÔNG VIÊN 29.3 ĐÀ NẴNG

 

 


 

E4LIFE PHÁT PHẦN THƯỞNG VÀ GIẤY KHEN CHO CÁC HỌC VIÊN ĐẠT GIẢI TẠI CÁC KỲ THI TIẾNG ANH CÁC CẤP

 


  

CHƯƠNG TRÌNH DÃ NGOẠI HÈ 2017 – NHÂN VIÊN, GIÁO VIÊN E4LIFE

 

 


LỄ HỘI HÓA TRANG E4LIFE – HALLOWEEN FESTIVAL 2016

 


CHƯƠNG TRÌNH BÁN TRÚ HÈ 2016 – TẠI E4LIFE