Buổi dã ngoại vui vẻ của các bạn nhỏ lớp tiếng Anh Thiếu nhi tại Công viên 29.3 Đà Nẵng

Buổi dã ngoại vui vẻ của các bạn nhỏ lớp tiếng Anh Thiếu nhi tại Công viên 29.3 Đà Nẵng