E4Life-Halloween-Festival

Tiết mục đạt giải Nhất

Lễ hội hóa trang E4Life – Halloween 2016

Mời các em học viên và quý phụ huynh xem lại tiết mục thi thời trang đã đạt Giải NHẤT với chủ đề “We are in love with a monster”, nằm trong chương trình Lễ hội Halloween 2016 tại Trung tâm Ngoại ngữ E4Life năm nay.

Các bạn ấy thật là phong cách và tự tin!